לו"ז היום

התכנסות וארוחת בוקר                                                 08:30 - 10:00

 10:00 - 11:00                                                         הצגת המלון וסיור

תקנות שמירת פרטיות באיחוד האירופאי- עו"ד גיא קדם     12:00- 11:00

                 12:00 - 13:00                                                               פורום פתוח 

 בפרימה מיליניום רעננה Q2 ITMF  

Q2 ב5.6 ניפגש למפגש פורום מצומצם לכבוד