ACTE & ITMF

חברי ITMF  יירשמו באופן אוטומטי כחברים וירטואליים ACTE (בשווי של 99 יורו) באמצעות קוד VM2019. 
חברות וירטואלית אינה זכאית להשתתף באירוע אישי.
חברי ITMF יכולים להשתמש בקוד VMFULL כדי לשדרג מחברות וירטואלית ל- ACTE מלאה.
חברות ACTE מלאה (380 EUR) מזכה את חברי ITMF להשתתף בכל פורום וכל ועידות ACTE.
כדי לשדרג מ Virtual ל חברות מלאה ACTE, חברי ITMF ישלם 281 יורו.
 
לרישום יש למלא פרטים אישיים בטופס הבא 
(הפרטים הנדרשים הם שם מלא/ תיאור עיסוק/שם חברה/ כתובת/ טלפון/מייל)